Архив на категория: Uncategorized

Няколко причини да искате експертна оценка при закупуване на нов имот

Когато купувате имот не е наложително предварително да му бъде направена експертна оценка, но това съвсем не е излишно. Даже напротив. Конкретните цени на услугата варират според това за какъв конкретно имот става въпрос. За апартамент средно експертната оценка ще ви излезе 150 лв., а за къща – 200 лв. Всеки купувач самостоятелно преценява дали все пак си струва да инвестира тези парични средства, но предварителната оценка на имота има много положителни страни.
Заслужава ли си наистина тази услуга
Ако нямат особен опит в областта на сделките с недвижими имоти (и нямат ясно изявен любителски интерес към нея), хората, които желаят да купуват нови имоти, няма как да са наясно каква е реалната стойност на желаната придобивка. Този факт разбира се важи и за сегашните собственици. В повечето ситуации и двете страни базират разбиранията си относно цената на имотите чрез публикувани обяви за подобен имот. Такова сравнение обаче няма как да бъде точно. В случай, че сегашният притежател на имота съзнателно или несъзнателно е завишил продажната цена, получената оценка несъмнено е във ваш плюс. Тя изобщо не може да повлияе на крайното решение на продавача, но несъмнено е важна за вас. Експертът по оценки на имоти би могъл да ви помогне с един по-мотивиран съвет дали реално селектирания от вас имот отговаря като показатели на исканата от собственика сума.
Ако не сте особено наблюдателни
При оценяването на имота е нужно да се вземат предвид редица фактори: квартал, съседство, транспортна достъпност, амортизация на сградата, какъв тип е строителството, а освен това и оформление и размер на недвижимия имот, как е разпредлеено пространството в имота, удобство и много други. В крайна сметка един от методите да разберете точно колко стари са стените на даден имот и дали се нуждаят от ремонт е точно чрез оценка на експерт.
Когато не искате всичко
Подходящо би било да потърсите услугите на лицензиран оценител, когато желаете да купите конкретна част от определен имот. Покупка на половин етаж от къща с помещения за общо ползване или например на жилищна площ без идеална част – при подобни ситуации експертната оценка на имота ще ви даде пазарната стойност на желаната покупка. Както вече стана ясно, оценката не може да окаже влияние на предложението на собственика на имота, но със сигурност има вличние върху решението на купувача.
Понякога експертната оценка е задължителна
Ако в повечето ситуации е необходимо да се посъветвате с сертифициран оценител преди закупуването на нов имот, понякога това е задължително. При купуването на ново жилище чрез ипотечен кредит ще ви бъде нужна експертна оценка, тъй като такава експертна оценка се изисква от всяка една банка. Важно е да сте наясно, че отделните банки препоръчват определени оценители и зачитат единствено техните оценки. Услугата се заплаща от купувача ма къщата/апартамента, а не от сегашния стопанин на къщата/апартамента или финансовата институция. Поради това е препоръчително внимателно да откриете към кои експерти реално можете да се обърнете, за да не се налага да платите няколко пъти. Оценките на имот са важни, понеже на базата на тези оценки се определя и размера на кредита, който ще ви бъде даден. В зависимост от отделните техники на изчисляване за съжаление има разминаване между оценките на отделните банки.

Недостатъчните парични средства на конкретен купувач вероятно биха го демотивирали от това да пожелае експертна 17оценка на искания имот. Необходимо е обаче да се пресметне какъв конкретно процент от стойността на желания имот е стойността на експертната оценка и дали тази експертна оценка не е в крайна сметка една евтина финансова инвестиция в случай на бъдещи неприятности.

Застраховка живот – защо и кога?

Много лесно можете да се предпазите от несгодите на несигурния си живот чрез застраховка живот.

Независимо дали при влошаване на здравето ви се достигне до трайна нетрудоспособност или до смърт, тя се оказва перфектен начин да осигурите близките си в случай на променящ живота ви инцидент. Преди да изберем застраховка живот, трябва да си изясним дали действително ни е нужна подобна застраховка. За някой това може да се окаже изключително добра инвестиция, а за други – твърде ранна такава.

Застраховките живот са подходящи за хората, които имат семейство и които имат желание да обезпечат бъдещето им ако стане някакво нещастие, понеже отлично осъзнават колко е важно това, което те им осигуряват като начин на живот. Сключването на договор за застраховка живот е най-подходящо, когато един млад човек тепърва е създал семейство. Здравето на лицето също е важно, като допринася за значителното намаляване на сумата на вноските в договора за застраховка.

Хората, работещи в рисковите сектори също приемат застраховката живот като една надеждна инвестиция. Опасността от настъпването на трудова злополука при тези хора е в пъти по-висока от да речем един човек, работещ в офис и подобна финансова инвестиция е напълно оправдана. Ако трябва да сме точни и обективни даже домакините се нуждаят от животозастраховане, понеже много често приемаме за даденост това, което те вършат за семейството и при инцидент следва да помислим за наемане на домашна помощница, която би се оказала нелеко перо за семейния ни бюджет.

Реално в редица развити държави, огромна част от хората имат застраховки живот, което от своя страна води до стабилизиране състоянието на домакинствата даже в много тежки моменти. Благодарение на своята застраховка живот, тези хора могат да покрият както непредвидени разноски при смърт на свой близък, така и последващите разноски, за чието покриване се е грижил човека, който сме загубили.

Освен това, което разгледахме, застраховките живот в днешно време предлагат и алтернатива на така наречената спестовна застраховка живот, която може да бъде и сериозен спестовен инструмент, който да ви предостави възможност да се радвате заслужено на щастливи и спокойни старини. Ако желаете можете да се сдобиете с информация за облекчения на данъците при застраховка живот.

Застрахователите да изплащат дължимите суми по автокаско, без да отчитат овехтяването, поиска съда в Русия

Върховният съд на Руската Федерация се обърна към застрахователите да покриват ремонта на леките и товарни автомобили, разполагащи с легитимни застраховки, в техния пълен размер – без да отчитат износването на авточастите, съобщи интернет медията runews.
гражданска

В доброволното застраховане е намерено разбиране, че състоянието на моторно превозно средство с подменени части втора ръка не съответства на онова, в което е бил автомобилът със заводските авточасти преди пътния инцидент, отбелязва „Руска правда“

В унисон с Гражданския кодекс, посочва Руският Върховен Съд, на възстановяване подлежат финансовите разноски, които застрахователят е платил или ще плати за възстановяване на неприятно нарушената право. Неговото право трябва да бъде коректно възстановено в пълен обем. Следователно, обезщетението да взима под внимание амортизационните отчисления.В противен случай имуществото – движимо или не, ще бъде приведено в по-лошо експлотационно състояние, отколкото е било до инцидента.

В момента собственици на леки коли, които си закупуват застрахователна полица автокаско, при авария на автомобила получават като обезщетение драстично по-малко рубли от стойността на ремонта. Това се случва поради факта, че застрахователните компании взимат под внимание амортизационен процент на авточастите в зависимост от годините на колата и пробега й в километри.

И не само това, Руският върховен съд постановява, че застрахователната компания не може да откаже на свой клиент изплащане на обезщетителна сума по каско, ако колата е управлявана от водач, който не е вписан в полицата.

Застрахователните компании са много изненадани от това окончателно решение. Те пледират, че застраховката Автокаско е абсолютно доброволна застраховка с определени условия и клиентите да приемат или да откажат и да не подписват полицата.