Месечни архиви: януари 2020

Регистрация на фирма – гарантиран старт на вашия офис

Registration of foundation

Регистрацията на фирма е отговорна задача, с каквото се слагат основите за нов правен субект. За точно тази практика ще е нужно реално да се подхожда с особено голямо наблюдение, за да са избягани евентуални бъдещи недоразумения при извършване дейността по предназначение, при нейното разширяване или изменение.
Точно какъв е начина за регистриране на фирма?


● Изборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е много фин момент и правилното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от тях е от ключово важно значение за бъдещето на всяка една българска фирма. При входирането на данните на търговската фирма е нужно да бъдат взети предвид годишната отчетност, данъчното облагане, осигуряването и варианта на управление при различните правни форми и т.н.;
● При фирменна регистрация трябва да се приготвят редица специфични декларации, между които са учредителният акт и протокола (имената на тези така важни документи са различни при различни правни видове), заявления по модел и лиценз или разрешение, ако естеството на дейността го иска по закон;


● Трябва да се открие сметка за парични средства за учредителния капитал и да се входира нужната от законовата разпоредба съставна част от него;
● Преди внасянето на документацията за регистрирането им в ТР е необходимо да се заплати таксата на държавата;
● Изискуемите от Агенцията по вписванията документи следва да са окомплектовани обстойно и да са входирани по нужния канален ред, понеже ако има липси, грешки или неточни факти АВ ще отмени вписването. При коректно и четливо попълване на документите вписването в ТР е много бързо (до 3 дни) и без проблеми. След вписването на компанията в Агенцията по вписванията данните автоматично се изпращат към Националната Агенция За Приходите.


Помощ от професионалист – тайната към успеха


Рисковано е да разчитате изцяло на нета като само един генератор на информация за регистрация на фирма, още повече при недобро знание на закона. Независимо циркулиращите в интернет порстранството бланки и формуляри, които трябва да се запълнят, могат да се окажат остарели, неточни или несъвършенни.

Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, тъй като те се явяват “ядрото” на вашето дружество и предстоящата му активност. Наемането на специалист за регистрацията на фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа дейност.

Регистрация на фирма от centara може да направите през сайта.

Ще имате възможност да измислите най-удачния избор за личен избор на правна форма, като много внимателно се информирате с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на когото се доверите изцяло, ще изготви абсолютно всички нужни документи и ще се постарае за правилното им вписване в Търговския Регистър. От вашата личност се иска единствено подпис, който би могъл да бъде даден и по електронен път с преснимане или снимка.
Вписването на търговската фирма е комплексна активност, която се нуждае от прецизност и професионализъм. За да бъдете сигурни и спокойни за личната си бъдеща активност, не правете компромиси при създаването на основите й.