Месечни архиви: ноември 2014

Няколко причини да искате експертна оценка при закупуване на нов имот

Когато купувате имот не е наложително предварително да му бъде направена експертна оценка, но това съвсем не е излишно. Даже напротив. Конкретните цени на услугата варират според това за какъв конкретно имот става въпрос. За апартамент средно експертната оценка ще ви излезе 150 лв., а за къща – 200 лв. Всеки купувач самостоятелно преценява дали все пак си струва да инвестира тези парични средства, но предварителната оценка на имота има много положителни страни.
Заслужава ли си наистина тази услуга
Ако нямат особен опит в областта на сделките с недвижими имоти (и нямат ясно изявен любителски интерес към нея), хората, които желаят да купуват нови имоти, няма как да са наясно каква е реалната стойност на желаната придобивка. Този факт разбира се важи и за сегашните собственици. В повечето ситуации и двете страни базират разбиранията си относно цената на имотите чрез публикувани обяви за подобен имот. Такова сравнение обаче няма как да бъде точно. В случай, че сегашният притежател на имота съзнателно или несъзнателно е завишил продажната цена, получената оценка несъмнено е във ваш плюс. Тя изобщо не може да повлияе на крайното решение на продавача, но несъмнено е важна за вас. Експертът по оценки на имоти би могъл да ви помогне с един по-мотивиран съвет дали реално селектирания от вас имот отговаря като показатели на исканата от собственика сума.
Ако не сте особено наблюдателни
При оценяването на имота е нужно да се вземат предвид редица фактори: квартал, съседство, транспортна достъпност, амортизация на сградата, какъв тип е строителството, а освен това и оформление и размер на недвижимия имот, как е разпредлеено пространството в имота, удобство и много други. В крайна сметка един от методите да разберете точно колко стари са стените на даден имот и дали се нуждаят от ремонт е точно чрез оценка на експерт.
Когато не искате всичко
Подходящо би било да потърсите услугите на лицензиран оценител, когато желаете да купите конкретна част от определен имот. Покупка на половин етаж от къща с помещения за общо ползване или например на жилищна площ без идеална част – при подобни ситуации експертната оценка на имота ще ви даде пазарната стойност на желаната покупка. Както вече стана ясно, оценката не може да окаже влияние на предложението на собственика на имота, но със сигурност има вличние върху решението на купувача.
Понякога експертната оценка е задължителна
Ако в повечето ситуации е необходимо да се посъветвате с сертифициран оценител преди закупуването на нов имот, понякога това е задължително. При купуването на ново жилище чрез ипотечен кредит ще ви бъде нужна експертна оценка, тъй като такава експертна оценка се изисква от всяка една банка. Важно е да сте наясно, че отделните банки препоръчват определени оценители и зачитат единствено техните оценки. Услугата се заплаща от купувача ма къщата/апартамента, а не от сегашния стопанин на къщата/апартамента или финансовата институция. Поради това е препоръчително внимателно да откриете към кои експерти реално можете да се обърнете, за да не се налага да платите няколко пъти. Оценките на имот са важни, понеже на базата на тези оценки се определя и размера на кредита, който ще ви бъде даден. В зависимост от отделните техники на изчисляване за съжаление има разминаване между оценките на отделните банки.

Недостатъчните парични средства на конкретен купувач вероятно биха го демотивирали от това да пожелае експертна 17оценка на искания имот. Необходимо е обаче да се пресметне какъв конкретно процент от стойността на желания имот е стойността на експертната оценка и дали тази експертна оценка не е в крайна сметка една евтина финансова инвестиция в случай на бъдещи неприятности.