Изградете група с тийм билдинг

team building

Максималните постижения от работата на абсолютно всеки работен екип са в пряка взаимозависимост от индивидуалните реализации на абсолютно всеки един от хората в колектива. Да се развие добра работна атмосфера и да се подобри времето, което е необходимо за осъществяването на всяка една идея е задължително всички звена от работната мрежа да вземат участие синхронизирано. Ако случайно има търкания, пероснални конфликти, атаки и желание за доказване, средата на работа става нажежаваща и не много резултатна. Главната мисия на тийм билдинга е да изглади тези търкания, да укрепи приятелството измежду различните индивиди в колектива, да създаде варианти за откриване и опознаване на слабите и силните страни на всеки . Точно тази идея, резултат от анализи и проучване на група психолози е изключително актуална.

Различните възможности предоставяни от експертите по тийм билдинг включващи занимания, инициативи и мероприятия целящи създаването на атмосфера в която да се заздравят взаимоотношенията в групата. Доста хора подценяват потребността от външно участие за оптимизирането на работната среда, предполагайки, че това са безмислени средства, прахосване на време и разхищение. Ако случайно един колектив не е сплотен и най-правилната мотивация, поощряване и заплащане чрез бонуси няма да дадат желаните реакции, тъй като постоянната липса на човечност е главен фактор за всеки добър екип.

Първата крачка към построяването на здрав екип е ангажирането на специалист по тийм билдинг, като анализира дадената ситуация, да потърси причините за разногласията и да намери най-коректното решение за подобряване на дейността на работа. Забавленията от характер с приключенски тип изправят участващите в неочаквани ситуации, изискващи незабавни решения, хитро мислене и откривателски подход. Нуждата от комуникация и сътрудничество в различните етапи от събитието, предоставя възможността за изпъкване на лидерските качества и хубавите страни на дадените характери. Един трезвомислещ управител може да потърси помощ, ако установи работно напрежение и неудоблетвореност в неговите подчинени, тъй като малките детайли най-често нанасят най-големите вреди за всеки един работна общност.

Наличието на голям колектив обикновено означава и по-големи неприятности, защото сплотяването на огромна група от хора е доста мъчен процес. Личностните разногласия принуждават внезапна реакция, тъй като персоналните свади биха могли да осуетят спокойствието и на другите и да причинят разделението на воюващи групи и лагери. Съдействието на участниците ще подпомогне тази трудна и отговорна задача. С общи усилия всеки отбор би могъл да създаде полезна и истинска среда за работа и да постига максимални постижения.